Pravidla squashové ligy 2023/2024

Amaterská squashová liga 2023/2024

17. ročník

Aktualizovaná pravidla platná od 1. 7. 2023
Poslední úprava 1. 7. 2023

Artboard 2 copy 16

Pravidla

 1. Všeobecné informace
  1. Squashová liga (dále jen SQL) je klubová soutěž jednotlivců otevřená pro muže i ženy. Přihlásit se mohou hráči všech výkonnostních kategorií od úplných začátečníků po pokročilé hráče. Liga se odehrává výhradně v squash centru Hradec Králové – Třebeš.
  2. Začátek je stanoven na 1. 7. 2023 a předběžný konec na 31. 5. 2024.
  3. Kontaktní osobou a vedoucím ligy je Vašek Fajta jr., telefon +420 776 669 950, email squashligahk@centrum.cz.
  4. Ročník se skládá z 9 kol a 2 – 4 turnajů kat.D.
  5. Rozvrhnutí kol a turnajů lze nalézt v ligové aplikaci (viz Ligová aplikace). (Termíny, zejména turnajů, mohou být odhad.)

  Zpět na obsah

 2. Přihlašování
  1. Hlásit se je možné kdykoliv v průběhu sezóny.
  2. Přihlásit se lze na squashligahk@centrum.cz nebo telefonicky na +420 776 669 950 (i přesto může být vyžadováno zaslání mailu).
  3. Hráči ligy minulého ročníku mohou k přihlášení do prvního kola nového ročníku využít ligovou aplikaci (viz Ligová aplikace).
  4. Reakci na přihlašovací mail byste měli obdržet do 48 hodin, pokud se tak nestane, ozvěte se znovu, je možné že Váš email nedošel. (Berte v potaz, že elektronická pošta není stoprocentně spolehlivá a nemusí proto dojít včas nebo dokonce vůbec. V případě pochybností nebo v časové tísni využijte telefonní kontakt.)
  5. Před zařazením do ligy je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů – GDPR, buď osobně na recepci squash centra, nebo zaslat naskenované na prihlasky@squashligahk.cz (viz Odkazy – Souhlas se zpracováním osobních údajů GDPR).
  6. Zpracování souhlasu může nějakou dobu trvat – typicky bývá vyřešeno do pěti pracovních dní. Bude potvrzeno mailem spolu s finálním potvrzením přihlášení.
  7. Za datum přihlášení se považuje datum finálního potvrzení přihlášení po podepsání GDPR, ne zaslání žádosti.
  8. Vyřízení přihlášení může nějakou chvíli trvat, necháte-li to na posledních pár dní před koncem kola, je možné, že nebude včas vyřízeno, a Vy tak budete moci začít hrát až o kolo později.
  9. Povinné údaje jsou jméno, příjmení, telefonní kontakt, emailová adresa. Bez těchto údajů se není možno ligy zúčastnit. Pro mladší 18 let je nutné i datum narození.
  10. U hráčů mladších 15 let je nutný souhlas zákonného zástupce (viz Odkazy – Souhlas zákonného zástupce), odesílat ho můžete naskenované na squashligahk@centrum.cz nebo ho odevzdat na recepci a informovat o tom mailem. Hráč je přihlášen teprve po potvrzení přijetí souhlasu, dříve nemůže hrát. Případný souhlas z loňské sezóny není platný.
  11. Hrát ligu mohou osoby, kterým je alespoň 13 let. Mladší hráči se mohou ligy zúčastnit pouze na základě výjimky udělené vedoucím ligy.
  12. Termín pro přihlášení do prvního kola je 19. 6. 2022 23:59.
  13. Nováčci (hráči, jež se ligy nikdy předtím nezúčastnili) přihlášení do posledního kola ročníku jsou považovány za nováčky i v sezóně následující.
  14. Přihlášení je možné až po vyřešení „restů“ vůči lize, pokud takové existují (nezaplacené dluhy,…).

  Zpět na obsah

 3. Odhlašování
  1. Odhlásit se je možné na squashligahk@centrum.cz nebo telefonicky na +420 776 669 950 (i přesto může být vyžadováno zaslání mailu).
  2. Reakci na odhlašovací mail byste měli obdržet do 48 hodin, pokud se tak nestane, ozvěte se znovu, je možné že Váš email nedošel. (Berte v potaz, že elektronická pošta není stoprocentně spolehlivá a nemusí proto dojít včas nebo dokonce vůbec. V případě pochybností nebo v časové tísni využijte telefonní kontakt.)
  3. Za datum odhlášení se považuje datum potvrzení odhlášení, ne zaslání žádosti.
  4. K vyřazení z SQL dojde až s rozlosováním nového kola.
  5. Hráč může zažádat i o dočasné vyřazení (viz Zařazení do ligy).

  Zpět na obsah

 4. Zařazení do ligy
  1. Hráč může být zařazen nejdříve s rozlosováním nového kola.
  2. Standardně je hráč přidán do poslední skupiny.
  3. Přicházející hráč může být dle rozhodnutí vedoucího ligy zařazen i do vyšší skupiny, pokud v minulém kole většina zápasů ve skupinách pod ní proskrečována.
  4. Chce-li hráč být zařazen výše, může požádat o tzv. Divokou Kartu (viz Divoká Karta).
  5. Přímý návrat po delší době
   1. Hráč vracející se do SQL po delší době může být na základě rozhodnutí vedoucího ligy zařazen napřímo i do vyšší skupiny.
   2. Hráč musí splňovat:
    1. Řádně opustil SQL (Odhlásil se, nebo dohrál ročník a nenastoupil do následujícího.)
    2. Nebyl z ligy vyřazen ani nemá vůči lize žádné resty (nezaplacené startovné,…)
    3. Vrací se do roku a půl od svého posledního působení
    4. Alespoň 3 kola v lize nepůsobil
    5. Před odchodem působil v lize alespoň 5 kol za sebou (i rozloženo mezi po sobě jdoucí ročníky), kde neproskrečoval většinu zápasů
   3. Vedoucí může udělit výjimku i pokud hráč nesplňuje některou z předchozích podmínek.
   4. Přibližná cílová skupina bude získaná zprůměrováním, jak vysoko se hráč pohyboval v poměru k počtu skupin za posledních 5 kol.
   5. Vedoucí může výslednou skupiny ještě pozměnit (například pro zohlednění změny úrovně ligy).
  6. Přímý návrat po domluveném dočasném opuštění SQL
   1. Hráč vracející se do SQL po předem domluveném krátkém opuštění SQL může být na základě rozhodnutí vedoucího ligy zařazen napřímo i do vyšší skupiny.
   2. Hráč musí splňovat:
    1. Hráč se s vedoucím předem(!) domluvil na dočasném opuštění ligy včetně udání důvodů
    2. Nebyl z ligy vyřazen ani nemá vůči lize žádné resty (nezaplacené startovné,…)
    3. Vrací se do 3 měsíců od opuštění
    4. Alespoň 1 kolo v lize nepůsobil
    5. Před odchodem působil v lize alespoň 2 kola za sebou (i rozloženo mezi po sobě jdoucí ročníky)
   3. Vedoucí může udělit výjimku i pokud hráč nesplňuje některou z předchozích podmínek.
   4. Cílová skupina bude přibližně stejná v poměru k počtu skupin, ze které hráč odešel.
   5. Vedoucí může výslednou skupiny ještě pozměnit (například pro zohlednění změny úrovně ligy).
   6. Pokud jde o návrat do stejného ročníku, startovné se znovu neplatí.

  Zpět na obsah

 5. Startovné
  1. Výše startovného do SQL na sezónu 2022/2023 je 500 Kč. Rozdělení startovného na části závisí na kole, do kterého hráč nastoupí a je dáno tabulkou
   Kolo Rozdělení
   1. – 4. 500 Kč 
   5. – 8. 450Kč
   9. ZDARMA
  2. Pro nováčky nastupující do posledního kola je startovné ZDARMA. (V takovém případě bude hráč považován za nováčka i v následujícím ročníku, viz Přihlašování.)
  3. Startovné do SQL se platí v hotovosti na recepci Squash centra
  4. Úhrada musí proběhnout do konce kola, ve kterém začal hráč hrát daný ročník ligy.
  5. Platit startovné je možné nejdříve dva dny po ukončení přihlašování do prvního kola ročníku.
  6. Hráči s včas nezaplaceným startovným budou z ligy vyřazeni!
  7. Ve výjimečných případech je možné se domluvit s vedoucím ligy na zaplacení startovného o kolo později, v takovém případě se ale startovné navyšuje o 10 % .

  Zpět na obsah

 6. Identifikační karta ligového hráče
  1. Pro účely ligy slouží identifikační karta ligového hráč, dále jen karta.
  2. Kartu si hráč vyzvedne na recepci před prvním zápasem v lize. Vyřízení vzniku může pár dní trvat. Není-li karta ještě připravena, uděluje se hráči výjimka a karta mu bude předána po jejím vzniku před některým z následujících ligových utkání.
  3. Karta není přenosná.
  4. Pro udělení ligové slevy, je nutno se prokázat kartou. (Pří přihlašování/placení startovného na turnaj na recepci, při koupi squashového vybavení,…)
  5. Před ligovým utkáním se hráč kartou prokazuje na recepci.
  6. Po ukončení účasti v lize (odhlášením, ukončením ročníku bez nástupu do ročníku nového,..) je třeba kartu do měsíce odevzdat na recepci.
  7. Karta hráče, jež se ligy již neúčastní či který nezaplatit včas startovné, není platná.
  8. Ztrátu/zničení karty je hráč povinen nahlásit na squashligahk@centrum.cz.
  9. Vydání nové karty po první ztrátě/zničení je zdarma, následující jsou zpoplatněny 30 Kč, které hráč uhradí v hotovosti na recepci při vyzvednutí nové karty.
   Vzor Karty

  Zpět na obsah

 7. Pravidla
  1. Ligová utkání se hrají dle pravidel ČASQ, na 3 vítězné sady beze ztrát do jedenácti bodů.
  2. Z důvodů vyrovnání šancí na výhru v ligovém zápase mohou být někteří hráči bodově znevýhodněni (viz Hendikepy).
  3. Hráči jsou odpovědní za dodržování bezpečnosti při hře.
  4. Hráči hrají na vlastní nebezpečí. Organizátor SQL nepřebírá odpovědnost za případné ublížení na zdraví.
  5. Hráčům se doporučuje hrát v ochranných brýlích. Pro mladší 18 let je jejich užití povinné.
  6. Vzájemné zápasy si hráči rozhodují sami, případně se dohodnou, kdo jim bude zápas rozhodovat. Jestliže se dohodnou na rozhodčím, potom musí respektovat všechna jeho rozhodnutí.
  7. Hraje se s míčkem, na kterém se dohodnou oba hráči. Pokud se nedohodnou, hraje se s Dunlopem XX (dvě žluté tečky).
  8. Při příchodu na recepci se hráč před ligovým zápasem prokáže identifikační kartou ligového hráče (viz Identifikační karta ligového hráče) a nahlásí, s kým jde zápas hrát. Datum odehrání se eviduje.
  9. Zápasy ligy lze odehrát pouze ve Squash centru Hradec Králové – Třebeš.
  10. Podvodné odehrání zápasu/ů či odehrání zápasu/ů na cizím sportovišti bude sankcionováno (od kontumace utkání, přes ztrátu nároků na ceny až po vyřazení z SQL).
  11. Informace o lize (turnaje, rozlosování kol,…) jsou hráčům dostupné na webových stránkách centra, v ligové aplikaci (viz Odkazy) nebo se rozesílají elektronickou poštou.
  12. Změny kontaktních údajů musí být zadány do ligové aplikace nebo hlášeny vedoucímu ligy.
  13. Neplatné kontaktní údaje mohou být důvodem v vyloučení.
  14. Nejsou-li kontaktní údaje platné, berou se informace na ně posílané za doručené.
  15. Hráč bude ze soutěže vyřazen, pokud neodehraje ani jeden zápas ve dvou po sobě jdoucích kolech a pokud se nedomluví s organizátorem ligy na jiném postupu, například setrvání v lize. Hráč může být následně opět zařazen ligy, ale pouze do poslední skupiny (tedy ne do té, ze které byl vyškrtnut!). Toto opakované zařazení je podmíněno zaplacením poloviny startovného dané pro kolo, do kterého je opět zařazen. Hráč nebude zařazen do ligy, dokud tento poplatek nezaplatí.

  Zpět na obsah

 8. Systém ligy
  1. Na začátku ročníku jsou hráči v závislosti na své výkonnosti (umístění na žebříčku v předešlých ročnících ligy, umístění ve skupinách, umístění na žebříčku ČASQ, případně na základě rozhodnutí organizátora) nasazováni do skupin. Skupiny jsou označeny jako Skupina 1, Skupina 2, … (výkonnost hráčů klesá se stoupajícím číslem skupiny).
  2. Hráči se po každém kole ligy posouvají podle svých výkonů o skupinu nebo dvě výše nebo níže. Tím je zajištěna dostatečná výměna hráčů pro další kolo (viz Postupový klíč).
  3. Standardně je ve skupině 5 hráčů, výjimkou může být skupina s Divokou Kartou (viz Divoká Karta) či poslední 2 skupiny (dle počtu hráčů).
  4. Každá skupina hráčů mezi sebou sehraje zápasy během jednoho ligového kola systémem každý s každým.
  5. Zápasy musí být odehrané do 23:00 posledního dne kola.
  6. Neodehrané zápasy a zápasy odehrané po termínu jsou hodnoceny jako vzájemná skreč (S : S).
  7. Jedno kolo trvá kalendářní měsíc. Začíná třetím dnem měsíce a končí posledním dnem měsíce.
  8. Kola v období letních měsíců (především letních prázdnin) bývají prodloužená.
  9. Reklamovat chybu lze do 20:00 druhého dne po konci kola na emailové adrese squashligahk@centrum.cz. Po této lhůtě nelze protestovat.
  10. Výsledky zápasů se zadávají přes internetové rozhraní ligy (viz Ligová aplikace).
  11. Neznámé výsledky budou při rozlosování nového kola označeny jako vzájemná skreč (S : S).
  12. V jednotlivých kolech získávají hráči body za účast ve skupině, za výhry a prohry (viz Bodovací systém kola).
  13. Body do SQL lze také získat v turnajích (viz Turnaje).
  14. Z bodů, které hráči získají, je po každém kole a turnaji sestavováno aktuální pořadí v žebříčku.
  15. Celkový vítěz ligy je určen pořadím hráčů na žebříčku po posledním kole a turnaji.

  Zpět na obsah

 9. Domlouvání zápasů
  1. Termíny zápasů si hráči domlouvají sami mezi sebou, převážně telefonicky. (Kontakty na hráče jsou k nalezení v internetové aplikaci ligy, viz Ligová aplikace.)
  2. Hráči si musí nabídnout alespoň dva adekvátní termíny pro dané kolo. Pokud hráč nesouhlasí s nabídnutými termíny protihráče a sám přitom nenabídne alespoň dva termíny pro odehrání zápasu, je toto bráno jako skreč (0 : S).
  3. Termíny musí být nabídnuty minimálně 10 dnů před oficiálním koncem kola! Toto pravidlo je zavedeno pouze pro případ nejvyšší nouze, protože prioritou je se dohodnout a zahrát si!
  4. V případě, že se hráč nedostaví na domluvené utkání, je toto považováno za skreč (0 : S), pokud oba hráči nesouhlasí s odehráním v náhradním termínu. Obsluha recepce bude v takovém případě vymáhat zaplacení kurtu (celkem logicky) po tom hráči, který si kurt zarezervoval. Je následně na hráčích, aby se domluvili na kompenzacích. Opět je tento bod uváděn pouze jako krajní varianta. Předpokládá se, že se hráči vždy mezi sebou férově domluví k vzájemné spokojenosti.
  5. Pokud hráč nereaguje na výzvy ostatních, může to vést až k vyloučení z ligy.

  Zpět na obsah

 10. Postupový klíč
  1. Vyhodnocení jednotlivých kol bude provedeno vždy po ukončení kola na základě zápisů v internetové aplikaci ligy (viz Ligová aplikace).
  2. Na konci odehraného kola se zápisy odehraných a neodehraných zápasů vyhodnotí a provede se nasazení hráčů do dalšího kola.
  3. Hráč, který skončil na 1. místě, postupuje o dvě skupiny výš, hráč na 2. místě postupuje o jednu skupinu výš. Třetí hráč zůstává ve stejné skupině, 4. sestupuje o jednu skupinu, 5. hráč sestupuje o dvě skupiny níž.
  4. V kole, kdy byla přidělena Divoká Karta, platí upravený postupový klíč (viz Divoká Karta).
  5. Kritéria pro učení pořadí při rovnosti bodů:
   • a) vzájemný zápas
   • b) více vyhraných zápasů
   • c) méně skrečovaných zápasů (tj. neodehraných z vlastní viny)
   • d) poměr setů
   • e) více vyhraných setů
   • f) postavení v žebříčku po předchozím kole/turnaji

  Zpět na obsah

 11. Hendikepy
  1. Pro vyrovnání šancí na vítězství je zaveden systém hendikepů pro registrované hráče/hráčky umístěné na republikovém žebříčku jednotlivců mužů/žen ČASQ.
  2. Soupeř hráče s hendikepem začíná každý set ligového zápasu s počátečním náskokem. Tento náskok je mezi sety jednoho zápasu neměnný.
  3. Velikost počátečního náskoku hráče bez hendikepu vůči hráči s hendikepem je dána tabulkami.
   1. Tabulka hendikepů pro registrované muže
    Místo Náskok pro soupeře
    1. – 50. 5 bodů
    51. – 100. 3 body
    od 101 dále 1 bod
   2. Tabulka hendikepů pro registrované ženy
    Místo Náskok pro soupeře
    1. – 50. 5 bodů
    51. – 100. 3 body
    od 101 dále 1 bod
  4. Figuruje-li žena na obou žebříčcích, počítá se jí přísnější hendikep (tzn. větší z nich). (Například má-li podle ženské tabulky hendikep 3 body a dle mužské 5, počítá se jí ten větší z nich – v tomto případě 5 bodů dle mužské tabulky.)
  5. V zápase dvou hráčů s různým hendikepem začíná hráč s menším hendikepem s náskokem vypočítaným odečtením menšího hendikepu od většího. (Například má-li hráč A hendikep 1 bod a hráč B má hendikep 5 bodů, začíná každý set hráč A s náskokem 4 bodů.)
  6. Pro zápas dvou hráčů se stejným hendikepem se náskoky vzájemně vynulují a hráči začínají za běžného stavu nula – nula.
  7. Hráči si před začátkem zápasu sdělí, jaký se pro ně počítá hendikep. Nastoupením k zápasu se hráči na daném stavu shodují. Zjistí-li zpětně, že udělali při výpočtu chybu (ať už způsobenou špatným výpočtem či špatným určením pozice na žebříčku), je výsledek zápasu i přesto platný.
  8. Žebříček ČASQ je přepočítáván se začátkem kalendářního měsíce. Aktuální stav můžete najít na webu ČASQ (viz Odkazy – ČASQ).

  Zpět na obsah

 12. Ligová aplikace
  1. Pro účely ligy slouží internetová aplikace (viz Odkazy – Squash centrum).
  2. Nový hráč obdrží přístupové údaje mailem v den rozlosování kola, ve kterém začíná poprvé hrát.
  3. Při ztrátě údajů či podezření na jejich odcizení pište na squashligahk@centrum.cz.
  4. V aplikaci lze najít aktuální rozlosování, historii výsledků a žebříčků (včetně bodů z kol a turnajů).
  5. Po přihlášení se v aplikaci zpřístupní zadávání výsledků, kontakty na hráče a možnost hlasovat v anketách či se přihlásit na turnaj/do nového ročníku ligy.
  6. V prohlížeči je třeba mít povoleny cookies.

  Zpět na obsah

 13. Bodovací systém kola
  1. Za účast ve skupinách jsou přidělovány tzv. extra body a to vždy tak, aby poslední skupina měla 5 bodů a každá další o 5 víc než ta předcházející: například účast v 1. skupině při počtu 8 skupin bude 40 bodů (V případě 10 skupin to bude 50 bodů).
  2. Výsledky zápasů + přidělené body
   3 : 0 výhra 7 bodů
   3 : 1 výhra 6 bodů
   3 : 2 výhra 5 bodů
   0 : S výhra 7 bodů
   2 : 3 prohra 3 body
   1 : 3 prohra 2 body
   0 : 3 prohra 1 bod
   S : 0 prohra -1 bod
   S : S vzájemná skreč -3 body

  Zpět na obsah

 14. Turnaje
  1. V průběhu ligy budou vyhlášený 2 – 4 turnaje, jejiž výsledky se budou ligovým hráčům započítávát do celkového žebříčku.
  2. Konání turnaje může být omezeno podmínkou minimálního počtu přihlášených hráčů.
  3. Přihlásit se je možno nejpozději do 18:00 tři dny před konáním turnaje, není-li uvedeno jinak.
  4. Systém turnaje je vždy volen v závislosti na počtu přihlášených hráčů a rozhodnutí hlavního rozhodčího či vedoucího ligy.
  5. Do celkového hodnocení se každému hráči započítají  body ze všech odehraných turnajů .
  6. Turnaj může mít zavedený vlastní systém hendikepů.
  7. Body se získávají za účast hráče na turnaji. Při odehrání všech předepsaných zápasů, hráč získá 10 bodů, jinak 5 bodů ( např. při odstoupení z turnaje ).

  Zpět na obsah

 15. Divoká Karta
  1. Každý nově přihlášený hráč či hráč stávající, nespokojený se svým zařazením do skupiny, může zažádat o tzv. Divokou Kartu (dále jen DK) a tím se pokusit zařadit do vyšší skupiny.
  2. V případě, že hráč vyhraje všechna utkání nebo skončí ve skupině na prvním místě, potvrdil své zařazení do skupiny a zůstává v této skupině i kolo následující (potom teprve může postupovat nebo podle výsledků sestupovat).
  3. Nepodaří-li se mu předchozí bod, ale skončí alespoň na druhém místě ve skupině, bude zařazen do skupiny odpovídající: ROUND(S + [P – S] / 3)Kde:
   S pořadí skupiny kam hráč žádal divokou kartu
   P celkový počet skupin v kole
   ROUND aritmetické zaokrouhlení na celá čísla
  4. Ve zbytku případů padá hráč do poslední skupiny.
  5. Na každé kolo SQL mohou být uděleny maximálně 2 DK, přičemž nesmí být do stejné skupiny.
  6. Zažádá-li o DK více hráčů v jednom kole, budou přiděleny těm, kteří si o ni zažádali nejdříve. Organizátor SQL si však vyhrazuje právo dát DK přednostně hráči, který se hlásí nejvýše, kvůli zatraktivnění úrovně soutěže.
  7. Divokou kartu lze zakoupit za 50 Kč. 30 Kč pokud jde o hráčovu první DK v ročníku a nehrál-li od prvního kola.
  8. Při nové žádosti o Divokou kartu musí hráč znovu zaplatit poplatek za DK.
  9. O DK žádejte na squashligahk@centrum.cz spolu s informací, do jaké skupiny ji chcete.

  Zpět na obsah

 16. Výhody
  1. Hráči hrající ligový zápas mají nárok na 15 % slevu ze standardní ceny kurtu – platí pouze při platbě v hotovosti (nevztahuje se na platbu squashovou peněženkou). Pokud chtějí hráči slevu uplatnit, musí tuto skutečnost nahlásit obsluze baru před začátkem hodiny a prokázat se ligovou kartou (viz Identifikační karta ligového hráče).
  2. Studenti denního studia do 26 let hrající ligový zápas mají nárok na 25 % slevu ze standardní ceny kurtu a to i v případě, že nehrají se studentem (nevztahuje se na platbu squashovou peněženkou).
  3. Při platbě ligového zápasu squashovou peněženkou obdrží hráči na vyžádání zdarma 0,5l iontového nápoje  ke každé hodině zápasu do maximální výše rovné počtu soupeřů ve skupině. Nelze vybrat zpětně.
  4. Slevy z různých programů nelze slučovat.
  5. Hráči ligy mají 10% slevu při nákupu squashového vybavení v hodnotě alespoň 500kč ve Squash centru. Pokud není uvedeno jinak, nevztahuje se cena na již zlevněné zboží. Slevy nelze sčítat. Je nutno se prokázat ligovou kartou (viz Identifikační karta ligového hráče).
  6. Pro větší slevu na dražší squashovou výbavu kontaktujte přímo vedoucí squash centra, se kterou se domluvíte na individuální ceně za zboží (viz Odkazy – Squash centrum).
  7. Pro hráče ligy mohou být během ročníku vyhlášeny další akce, při kterých budou mít možnost zakoupit za zvýhodněnou cenu některé zboží, využít další aktivity ve Squash centru atd. (Informace rozesílány mailem.)

  Zpět na obsah

 17. Ceny
  1. První 4 hráči získají cenu za vítězství.
  2. Každý hráč, jež v ročníku odehraje (resp. neproskrečuje) alespoň 29 zápasů, je zařazen do slosování o ceny. 
  3. Hráč může získat vždy jen jednu cenu za účast.
  4. Získání ceny může být podmíněno přítomností či vyzvednutím do nějakého termínu.

  Zpět na obsah

 18. Dodatky
  1. Organizátoři si vyhrazují možnost organizačních změn a korekcí během SQL.
  2. Vítězové SQL či do SQL započítaných turnajů jsou povinni na požádání organizátora odehrát ligový zápas nebo turnaj s logem sponzora.
  3. Nastoupením k prvnímu zápasu SQL dává hráč najevo svůj souhlas se zněním těchto pravidel.
  4. Neregistrovaný hráč, který se umístí na prvním místě, bude následující roky již hodnocen jako registrovaný.
  5. Organizátor SQL si vymezuje právo nasadit nově příchozího hráče, který je na celorepublikovém žebříčku do 350. místa nebo hráče, který v minulosti figuroval do 15. místa na žebříčku SQL, do vyšší skupiny bez Divoké Karty. Tímto pravidlem se pořadatel snaží zatraktivnit a zkvalitnit soutěž.
  6. Odehraje-li hráč omylem jiné utkání, a to i zaviněním pořadatele, nevzniká hráči nárok na jakoukoliv náhradu.
  7. Vznikne-li hráči škoda účastí v této soutěži, nelze ji vymáhat na pořadateli.
  8. Přihlášením se do ligy hráč souhlasí s obdržováním informativních mailů (ohledně turnajů apod.)
  9. Při nutnosti rozlišit shodné postavení více hráčů na žebříčku mají přednost body nasbírané v kolech. Případně mohou být využita další kritéria jako stav vzájemných zápasů, méně skrečí, …
  10. Přihlášením se do ligy hráč souhlasí s tím, že na webových a facebookových stránkách squashcentra mohou být umístěný fotografie z ligových akcí, na kterých je zachycen.

  Zpět na obsah

 19. Odkazy
  1. Squash centrum Hradec Králové – Třebeš
  2. Dokumenty ke stažení
  3. ČASQ – Česká asociace squashe

  Zpět na obsah

Sponzoři

Lukáš Levínský

Trenér squashe – pokročilí a profi hráči
Vystudoval jsem Vysokou školu tělesné výchovy a sportu Palestra a od roku 2010 se věnuji trénování squashe. S aktivním hraním squashe jsem začal v roce 1999 a stále jsem aktivním hráčem a členem Squashové akademie.

Získané licence:
European Squash Federation Level 2 (2014)

telefon: 731 414 812
e-mail: info@squashhk.cz

Petra

Instruktorka spinningu 

Získané licence: 

 

Kája

Instruktorka trampolínek a TRX

Jmenuji se Kája a budeme se potkávat na Trampolínkách a TRX.

Na mých lekcíchse můžete těšit na osobní přístup a pozitivní energii. Budeme spolu potit krev, ale i hrát hry. Především se zaměříme na to, aby jste se cítili lépe.

Miluji pohyb a snažím se to předávat s láskou a úsměvem.

 

Otevírací doba: dle rezervačního systému

Otevřeno: squash, stolní tenis , solárium

Vážení klienti, abychom zajistili provoz v souladu s nařízením Vlády ČR, je nutné dodržet níže uvedená nařízení a provozní pokyny:

 1. Vstup pouze s negativním testem, čestným prohlášením
 2. Mimo dobu cvičení je nutné mít roušku (výjimku z nošení ochranných prostředků mají sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení)
 3. Odstupy mezi osobami min. 2m
 4. Toalety lze využít při dodržení odstupů
 5. Upřednostňujeme rezervace a bezkontaktní platby
 6. Dezinfekce rukou je povinná při vstupu do Squash centra
 7. Prodej pouze balených nápojů a potravin
 8. Pokud se necítíte dobře, zvažte návštěvu Squash centra, nebude vám účtován storno poplatek

Personál Squash centra zajistí:

 • Pravidelný úklid a dezinfekci prostor
 • Průběžnou dezinfekci míst, kterých se dotýkají ruce
 • Dezinfekční prostředky
 • Pravidelné větrání

Děkujeme za dodržování provozních pokynů

Tým Squash centra

Aktualizace provozních podmínek

2. 10. 2020

SQ centrum od čtvrtka 3. prosince 2020 opět v provozu:

 Provoz Squash centra bude možno navštívit s těmito pravidly:

 • šatny a sprchy v provozu, snažte se, ale dodržovat určité rozestupy
 • WC v provozu
 • na recepci centra při příchodu bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou
 • povinná dezinfekce rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení
 • vstup do centra, hra na kurtu a cvičení skupinových lekcí po celou dobu s rouškou
 • Vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost minimálně 2 m od dalších cvičících a podmínku 15m2 / 1 osoba. Před každým sálem, kurtem je uveden počet povolených osob
 • průběžně budou dezinfikována místa, kde se klienti vyskytují
 • bude zajištěno větrání vnitřních prostor, jelikož nelze používat klimatizaci a vzduchotechniku.
 • možnost využití Multisport karty
 • Z provozních důvodů nelze platit momentálně platební kartou
 • Pokud je to možné, přineste si vlastní podložku na cvičení
 • Po každém použití stroje či jiné pomůcky použijte dezinfekční prostředky. Stroj či pomůcku nejprve očistěte a následně ošetřete dezinfekcí, dezinfekční prostředky pro vás máme k dispozici. Postupujte pečlivě, chráníte tak sebe i ostatní cvičící.
 • Platnost stávajících permanentek je automaticky prodloužena o dobu uzavření centra tj. 2 měsíce.

Online rezervace

Jsou spuštěné již nyní v rezervačním systému, nebo na mob. 604 777 722

POKUD S DANÝM OPATŘENÍM NESOUHLASÍTE, NEVSTUPUJTE, PROSÍM DO OBJEKTU SQ CENTRA.

                                                                                                    Děkujme

Heiko Schwarzer

Trenér squashe – pokročilí a profi hráči

Získané licence:
Německá trenérská licence (2010)

Získané zkušenosti:
Bývalý hráč č.2 německého squashového žebříčku

Mistr Evropy v kat.M35+ (2017) 
      Více mistr světa v kat.M40+ (2022)                                                   

telefon: 778 727 128
e-mail: info@squashhk.cz

Faríd Farrag

Trenér squashe – začátečníci a mírně pokročilí hráči

Získané zkušenosti:
Člen týmu 1.ligy
Reprezentant českého squashe
Účast na MS a ME
Nejlepší umístění na žebříčku ČASQ (TOP5 v kat. U23)

telefon: 778 008 301
e-mail: info@squashhk.cz

Podzimní squashový turnaj

15. 9. 2019

Belgian JO - Naši junioři přivezli stříbro a bronz

4. 11. 2019

První finále z našich reprezentantů okusil Vojtěch Martinovský proti domácímu Maddoxu Maxhamovi. Utkání bylo plné dlouhých a bojovných výměn, ale soupeř byl fyzicky lépe připravený a Vojta začal ke konci setu vždy více kazit a soupeř si své vítězství zkušeně pohlídal. Vojta tak bere krásnou stříbrnou medaili v kategorii chlapců do 13 let.

Československý duel o bronz mezi Tamarou Holzbauerovou a Klárou Köhlerovou byl více o žduchání a hádání než o hezkém squashi. Tamara tuhle bitvu nakonec vyhrála a může se radovat z třetí příčky v kategorii dívek do 17 let.

9. místo BU15 Faríd Farrag

Všem našim hráčům děkujeme za kvalitní reprezentaci českého squashe a gratulujeme k dosaženým výsledků.